Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí

01.11.2014 9:47

Na tomto odkazu jsou umístěny statistické ročenky MPSV od roku 2005. Publikace zahrnují základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi atd.), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu MPSV.