Sport

Showdown

28.12.2006 21:28

Názvem showdown se označuje aplikovaný stolní tenis pro nevidomé a slabozraké sportovce. Má svá pravidla a soutěžní řády. Neoficiální stránky sportovních přátel showdownu přinášejí sportovním kalendář i s výsledky z turnajů, nechybí galerie fotografií, nákresy hracích stolů, konference a další odkazy.

Horolezecký oddíl Matahari

09.07.2007 16:47
Stránky horolezeckého oddílu, který se rozhodl k radosti z dobývání skal dopomoci i handicapovaným. Vůdčí osobností je zde nevidomý horolezec Honza Říha.

Tyfloturistický oddíl

09.07.2007 16:51
Stránky občanského sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu při Škole Jaroslava Ježka informují o aktivitách oddílu i činnosti sdružení.

EWSC LITA SPORT Praha

12.08.2009 12:57
Stránky pražského klubu, který se zaměřuje na sport zvaný Electric Wheelchair Hockey (EWH).

1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech

01.12.2012 20:21

Občanské sdružení 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech se zabývá sociálními, kulturními a sportovními aktivitami pro všechny spoluobčany se zdravotním postižením bez rozdílu věku.Centrum vzniklo v roce 1993 v prostorách bývalé Lannovy loděnice v Českých Budějovicích ve spolupráci s Červeným křížem.

Sportovní club Obchodní akademie

01.12.2012 20:28

Sportovní klub Obchodní akademie pro tělesně postižené v Janských Lázních vznikl oficiálně v dubnu roku 2001. Je velice úzce spjat s činností Sportovního centra zdejší školy, které zajišťuje zčásti tréninky po stránce materiálního vybavení, zapůjčení sportoviště v podobě tělocvičny, zapůjčování školního auta na oficiální závody a materiálního zabezpečení cvičitelů.

Sportovní klub Jedlička

01.12.2012 20:30

Sportovní klub Jedlička Liberec je občanským sdružením, sdružujícím zájemce o sportovní a tělovýchovnou činnost zdravotně postižených sportovců.Provozuje atletiku, bocciu, curling, cyklistiku, florbal, stolní tenis, závěsný kuželník a různé doplňkové sporty. 

Svaz zdravotně postižených motoristů AČR

01.12.2012 20:35

Svaz je volným sdružením členů Automotoklubu ČR a klubů registrovaných v AČR, zabývajících se činností v oblasti zdravotně postižených motoristů.

Český svaz zrakově postižených sportovců

27.02.2013 20:07

ČSZPS o.s. je zájmové sdružení tělovýchovných jednot, sportovních klubů a oddílů, ve kterých provozují sport zrakově postižení lidé, a to od rekreační až po vrcholovou úroveň. Jeho stránky přinášejí aktuální informace ke sportovnímu dění doma i v zahraničí, přehled plánovaných akcí. Informuje také o jednotlivých druzích sportů (atletika, bowling, cyklistika, fotbal, goalball, judo, kuželky, lyžování běžecké a sjezdové, showdown, střelba, šachy, vodní sporty, vzpírání a další), zejména jejich pravidlech, organizaci, soutěžích či kontaktních údajích.

KONTAKT bez Bariér

24.04.2007 17:56

KONTAKT bez Bariér je občanské sdružení pro studium rehabilitaci a sport bez bariér, jehož hlavní činnost je realizována formou plavecké výuky pro osoby se zdravotním postižením s mottem od rehabilitace k paralympiádám. Cílem programu sdružení je odstraňování bariér mezi zdravotně postiženou a nepostiženou populací, především motivací zdravotně postižených k aktivnímu a nezávislému pojetí života. Sdružení má střediska v Praze, Brně, Karlových Varech, Jindřichově Hradci, Českých Budějovicích, Ostravě a Kladrubech u Vlašimi. KONTAKT bB je od počátku účinnosti zákona 108/2006 Sb. registrovaným poskytovatelem sociální služby. V rámci typového zařazení spadá do sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené. Službu poskytuje osobám s tělesným postižením s možností zapojení i jinak zdravotně postižených, pokud kapacita není naplněna pouze tělesně postiženými.

Česká lukostřelba nevidomých

09.03.2007 20:23

V zahraničí se střílí metodou, kdy je nevidomý lukostřelec zcela odkázán na pomoc vídícího. Jiří Mojžíšek vyvinul metodu míření, díky které je schopen zcela samostatně realizovat střelbu bez pomoci vidícího a mířit zároveň přesněji. Stránky přibližují tuto metodu.

Český svaz neslyšících sportovců

19.02.2007 21:20
Sdružuje neslyšící sportovce, kteří provozují atletiku, badminton, bowling, cyklistiku, fotbal, hokej, lyžování, orientační běh, plavání, šachy, stolní tenis, volejbal a beach volejbal.

Tandemová cyklistika

28.12.2006 21:30

Informace o tandemové cyklistice na stránkách SK Slavia Praha, odbor zrakově postižených. Soutěží se podle pravidel UCI a IBSA v dráhových i silničních disciplínách na tandemech, kde zrakově postižený sedí za vidomým pilotem. Pilot - spolujezdec nesmí provozovat profesionálně cyklistiku.

Goalball Česká republika

28.12.2006 21:39

Goalball vznikl díky snaze Rakušana Hanze Lorenzena a Němce Setta Reindlea, kteří přišli v roce 1946 s tímto sportem jako s prostředkem rehabilitace vojáků osleplých za druhé světové války. Jde o kolektivní hru nevidomých. Hrají dvě tříčlenná družstva na hřišti o velikosti 9 x 18 m ozvučeným míčem. Na Paralympijských hrách se poprvé goalball objevil v roce 1976 v kanadském Torontu. Dění na české goalballové scéně podrobně mapují stránky Goalball Česká republika.

Pražské centrum zrakově postižených plavců

28.12.2006 22:04

Plavání zrakově postižených lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Didaktika plavání se zabývá metodickými postupy, kterými bychom se měli řídit, aby zrakově postižený jedinec zvládl bezproblémový lokomoční pohyb ve vodním prostředí. Závodní plavání se zabývá výkonnostním plaváním, které obnáší svá specifika. V drahách plave méně plavců, než je tomu v klasickém plaveckém klubu, aby se zajistila maximállní bezpečnost. Plavci, kteří chtějí závodit na národní a mezinárodní úrovni, musí mít platnou klasifikaci. Více informací přinášejí stránky Pražského centra zrakově postižených plavců, které funguje v Tyršově domě od roku 1999. Nyní je pravidelně navštěvuje zhruba 20 dětí a 5 výkonnostních plavců.

 

Sportovní klub Moravia Brno

18.02.2007 21:00

Klub organizuje sportovní činnost pro tělesně postižené sportovce na vozících ( paraplegie + kvadruplegie ) a vytváří pro ně materiální a tréninkové podmínky.  Nosným sportem je atletika (hody diskem a oštěpem, vrh koulí, pentatlon, dráhové disciplíny od 100 m po 5.000 m a také silniční závody na vozících včetně maratonu). Dalšími sporty jsou stolní tenis, basketbal, lukostřelba,quadruragby, petanque a benecykly. 

APA VČaS

18.02.2007 21:03
Občanské sdružení APA VČaS (Aplikované Pohybové Aktivity Volný Čas a Sport) působí po celé ČR a zabývá se vzděláním, výzkumem, integrací osob zdravotně postižených pomocí sportovních aktivit. Odborně garantuje rovněž integrační akce s akcentem na APA (aplikované pohybové aktivity) pro osoby zdravotně postižené, které pořádají soukromé společnosti, firmy a jiné organizace. Člení se do sekcí lyžování, paravoltiž, boccia, sledge hokej, atletika, plavání, břišní tance.

Olympia Praha

19.02.2007 21:13
Sportovní klub Olympia Praha sluchově postižených sportovců provozuje atletiku, badminton, bowling, cyklistiku, kopanou, plavání, plážový volejbal, stolní tenis, tenis, volejbal.

SSK Vítkovice

19.02.2007 21:16

Stránky klubu mapují historii sportování neslyšících v Ostravě, naposledy jsou však aktualizovány v roce 2001.

Sportovní klub neslyšících Brno

19.02.2007 21:17
Stránky Sportovního klubu neslyšících Brno informují o činnosti v následujících sportech: atletika, badminton, beach, bowling, fotbal, kuželky, lední hokej, lyžování, plavání, stolní tenis, šachy, tenis a volejbal.

Futsal pro nevidomé

27.02.2013 22:55

Fotbal je nejpopulárnějším sportem na světě, hrají jej všichni bez rozdílu věku, pohlaví, rasy či náboženství. Není proto divu, že se mu věnují i zrakově postižení lidé. Se sportem zvaným futsal pro nevidomé seznamují stránky na webu Střediska pro pomoc studentům se specifickými nároky Teieresiás na Masarykově univerzitě v Brně.