Pracovní příležitosti

Burza práce

14.01.2007 15:51

Projekt Konta BARIÉRY Nadace Charty 77 chce přispět k lepšímu uplatnění handicapovaných na trhu práce. Na portálu se nachází databáze pracovních nabídek, ty aktuální mohou zájemci dostávat i elektronickou poštou. Projekt informuje rovněž o možnostech vzdělávacích kurzů.

Práce.cz

14.01.2007 16:00

Sekce Nabídky práce pro osoby se ZPS (ZTP) na portálu Práce.cz umožňuje vyhledávání nabídek v členění pro osoby s možností docházení do firmy a bez možnosti docházení do firmy. Dále obsahuje rady pro osoby se ZPS týkající se psaní životopisu a přijímacího pohovoru.

Spráce.cz

07.01.2013 20:26

Portál Spráce.cz má sekci určenou pro nabídky práce pro osoby se zdravotním postižením.

Burza práce SNN ČR

28.02.2013 9:46

Burza práce je projektem Svazu neslyšících a nedoslýchavých. Cílem projektu je pomoci sluchově postiženým zájemcům k snadnějšímu uplatnění na trhu práce. Sluchově postižení uchazeči se zde mohou zaregistrovat a vložit svůj životopis, motivační dopis a fotografii. Zde naleznou návod, jak správně napsat životopis, motivační dopis a jak se připravit na pohovor. Uchazeči o zaměstnání zde mohou získat práci na základě odpovědi na vložené inzeráty k pracovním nabídkám. Také se mohou v rámci projektu zúčastnit různých kurzů, které jsou zde v nabídce a na jejich základě získat volné tréninkové místo, které jim bude vytvořeno ve Svazu neslyšících a nedoslýchavých.

29.03.2021 12:50

Portál pracovních příležitostí pro osoby se sluchovým postižením provozuje Tichý svět, o.p.s. Obsahuje veškeré potřebné informace pro neslyšící hledající práci, jsou zde i videa ve znakovém jazyce, aby neslyšící informacím lépe porozuměli. Portál je propojen s Úřadem práce ČR a propadávají do něho i nabídky z jobs.cz. Další jeho výhodou je i možnost pro zaměstnavatele vkládat nabídky práce zdarma.