Jak získat pomůcku

Informace o sluchadlech

17.02.2007 23:22
Stupně sluchové ztráty, kritéria pro přidělování sluchadel, zásady při přidělování sluchadel, postup při opravách a ztrátě sluchadla, číselník zdravotních pomůcek (sluchadla + příslušenství) s komentářem. Rubrika Informace na stránkách Poradenského centra SNN Hodonín.