Zřízení chráněného pracovního místa

08.11.2017 15:50
Dotaz: 

Moje žena se rozhodla začít se pomalu živit výrobou marmelád a podobných dobrot. Zatím jí s tím pomáhá i naše kamarádka, 23letá holka s Downovým syndromem. Jde převážně o práci manuální a ji to baví, takže i její matka je ráda, že jen nesedí doma u počítače. Otázka zní. Kdyby moje žena chtěla tuto kamarádku zaměstnat. Co by to pro nás znamenalo, jaké jsou podmínky, vztahují se na toto vytvořené místo nějaké dotace, jak je to s odvody a podobně?

Odpověď: 

Vaše manželka může pro svoji kamarádku zřídit tzv. chráněné pracovní místo, o zřízení CHPM uzavírá dohodu s úřadem práce. CHPM pak musí být obsazeno po dobu 3 let, na tuto dobu se také uzavírá dohoda.

Na zřízení CHPM může být zaměstnavateli poskytnut příspěvek. Maximální výše příspěvku na jedno CHPM činí 8násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího roku, tzn. 8 x 27 000 Kč (216 000 Kč), pokud osoba se zdravotním postižením je uznána osobou zdravotně znevýhodněnou nebo invalidní v I. nebo II. stupni. Maximální výše příspěvku na jedno CHPM činí 12násobek průměrné mzdy za 1. – 3. čtvrtletí předcházejícího roku, tzn. 12 x 27 000 Kč (324 000 Kč), pokud osoba se zdravotním postižením je uznána invalidní ve III. stupni.

Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa je poskytován konkrétně na předpokládané výdaje, které bude muset zaměstnavatel vynaložit na zřízení chráněného pracovního místa. Může se například jednat o výdaje spojené s přizpůsobením pracoviště nebo jeho vybavením. V dohodě musí být sjednáno, na co konkrétně úřad práce zaměstnavateli na zřízení chráněného pracovního místa přispěje (např. na koupi pracovního stolu, počítače s hlasovým výstupem, na úpravu pracoviště pro vozíčkáře apod., záleží samozřejmě na tom, co by kamarádka k práci konkrétně potřebovala v souvislosti s konkrétní činností a jejím zdravotním stavem); v souvislosti s tím je sjednána i celková výše příspěvku.

V souvislosti s CHPM ÚP dále poskytuje příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM, maximální výše tohoto příspěvku činí 48 000 Kč ročně, není poskytován na CHPM obsazené osobou zdravotně znevýhodněnou, lze pouze na zaměstnance v pracovním poměru (nikoli na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti).

Provozní náklady, na které se příspěvek vztahuje, uvádí § 8 vyhlášky č. 518/2004 Sb., o provedení zákona o zaměstnanosti (https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=58401&fulltext=518~2F2004&rpp=15#local-content).

Nevím, zda je kamarádka Vaší manželky nějak omezena ve svéprávnosti; tzn., zda by mohla ona sama s Vaší manželkou jako zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Pokud by pracovní smlouvu uzavřít nemohla, doporučuji zkusit se obrátit na naši kolegyni JUDr. Marcelu Fryštenskou (e-mail pravni.poradna@ligavozic.cz, tel. 601 382 934, k dispozici ve středu a pátek od 9 do 11 hodin) a probrat s ní možnosti uzavření pracovní smlouvy.

Co se týče odvodů na zdravotní a sociální pojištění, v tomto Vám bohužel nejsem schopna poradit, doporučuji tyto záležitosti konzultovat se zdravotní pojišťovnou a OSSZ.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.