Vyúčtování nákladů opatrovníka

29.07.2017 11:28
Dotaz: 

Stala jsem se opatrovníkem syna 18 let, který začal pobírat inv. důchod 3. stupně. Soud po mně chce každý rok vyúčtování, ale neřekl jak to mám dokládat, jestli schovávat účtenky nebo si založit sešit a všechno do něj zapisovat. 

Odpověď: 

Dle zákona č. 89/2012 Sb., (§485) „občanský zákoník“ „opatrovník, který spravuje jmění opatrovance, vyhotoví do dvou měsíců od svého jmenování soupis spravovaného jmění a doručí jej soudu.  Za trvání opatrovnictví vyhotoví opatrovník vyúčtování správy jmění každoročně vždy do 30. června.“

Z výše uvedeného vyplývá, že zákon bohužel blíže neříká, jak má vyúčtování správy jmění blíže vypadat. Proto předpokládám, že pro splnění Vaší povinnosti by měly plně postačit účtenky, případně Vámi písemné roční vyúčtovaní, kde budou uvedeny synoviy příjmy a výdaje (nemusíte uvádět přesné častky za měsíc, stačí uvést přibližnou částku za jednotlivé výdajové položky).

Pro bližší informace bych Vám doporučila obrátit se přímo na soud.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.