Výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb

23.07.2019 8:28
Dotaz: 

Při vyhledávání odlehčovacích pobytových služeb jsem zaznamenala, že některé služby mají stanoveny 2 různé výše úhrad za poskytnutí ubytování ve službě - např. některé ostravské městské obvody mají pro občany svého obvodu stanovenu nižší úhradu, než pro občany jiných obcí - je tento postup v pořádku? Neměla by být cena jednotná?

Odpověď: 

Dle vyhlášky 505/2006 Sb., § 10, odstavce 2 je maximální výše úhrady za poskytování odlehčovacích služeb činí 210 Kč. Zařízení tedy nesmí překročit dle zákona tuto maximální výši úhrady, ale každé zařízení si dle své interní legislativy může stanovit svůj vlastní ceník a podmínky.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.