Výše pojistného na zdravotní a sociální pojištění

05.09.2018 17:31
Dotaz: 

Jsem matka pečující o dítě, které pobírá III. stupeň PnP. Mám možnost nastoupit do zaměstnání na poloviční úvazek. Výše platu nebude dosahovat výše minimální mzdy. Musím odvádět zdravotní a socíální pojištění z minimální mzdy, nebo můžu odvádět pojištění jen z vydělané částky? Pokud nepracuji, tak za mě platí pojištění stát.

Odpověď: 

Pokud budete při poskytování péče pracovat, budete odvádět pojistné na zdravotní a sociální pojištění v případě, že Váš výdělek přesáhne příjmovou hranici u dohody o provedení práce 10 000 Kč hrubého a v případě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti výdělku vyššího než 2 500 Kč hrubého měsíčně. 

Co se týká odvodů na zdravotní pojištění, tak se Vám bude vypočítávat pojistné z minimální mzdy, i když budete mít příjem nižší, než jaká je výše minimální mzdy. Pojistné na sociální pojištění bude vypočítáno a odváděno z reálného výdělku.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů