Výdělečná činnost při pobírání invalidního důchodu

21.05.2018 11:13
Dotaz: 

Mám PID a možnost pomáhat zdravotně postiženým tak 3-4krát v měsíci. Organizace mi za to nabídla 1.500 - 2.000,- Kč. Můžu pracovat sama na sebe (osvědčení, certifikáty u ZP) bez živnosťáku a budu z těchto málo peněz něco odvádět?

Odpověď: 

Výdělečná činnost při pobírání invalidního důchodu zákonem nijak omezena není co do výše výdělku, rozsahu pracovního úvazku, ani typu pracovního poměru (pracovní smlouva, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce či podnikání na živnostenský list). Omezením může být pouze Váš zdravotní stav - tedy je potřeba vykonávat takovou práci, kterou s ohledem na zdravotní stav zvládáte.

V případě, že budete pracovat na základě dohody o provedení práce, odváděla byste pojistné na zdravotní a sociální pojištění pouze v měsících, kdy by výdělek na DPP přesáhl 10 000 Kč hrubého. V ostatních měsících by Vám zdravotní pojištění platil stát a započítala by se Vám náhradní doba důchodového pojištění (odpracované roky).

Pokud byste pracovala na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti, odváděla byste pojistné na ZP a SP v případě, že by Váš měsíční výdělek přesáhl 2 500 Kč hrubého.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.