Výdělečná činnost při invalidním důchodu

28.01.2016 12:19
Dotaz: 

Pobírám 2. stupeň invalidity, mám totiž RS. Zajímalo by mě kolik si mohu přivydělat, aby mi invalidku nesebrali. A musím vůbec pracovat? Nikdy jsem nepracovala, pouze jsem dlouho studovala a pak onemocněla. Práci, co jsem vyučená, dělat nesmím. Je velice těžké si ji teď najjít.

Odpověď: 

Výdělečná činnost při invalidním důchodu II. stupně není nijak omezena, co se týče výše výdělku ani pracovního úvazku (počtu hodin). U ID I. a II. stupně se naopak výdělečná činnost předpokládá, protože doba pobírání ID I. ani II. stupně se nezapočítává jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. jako odpracované roky) pro nárok na starobní důchod.  

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.