Vozík jako sponzorský dar

24.09.2016 15:35
Dotaz: 

Syn - vozíčkář ZTP III.st. je zaměstnán v prodejně stavebnin. Svůj vozík má již značně opotřebován pohybem po panelech a nerovnostech. Může mu zaměstnavatel koupit na svoje náklady nový vozík - výhradně pro účely zaměstnání?

Odpověď: 

Zákon nestanovuje zaměstnavatelům povinnost zakoupit svým zaměstnancům pomůcky.

Můžete však poprosit zaměstnavatele, zda by Vám (synovi) nedal vozík sponzorským darem. Hodnotu sponzorského daru lze dle zákona č. 586/1992, o daních z příjmů, § 15 a § 20, odst. 8, odečíst ze základu daně z příjmu (popř. od základu daně sníženého dle § 34) v případě, že je dar poskytnut fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poživateli invalidního důchodu.

Minimální hodnota daru, kterou lze odečíst od základu daně dle § 15, činí 2 % ze základu daně anebo alespoň 1000 Kč. Minimální hodnota daru, kterou lze od základu daně sníženého podle § 34 odečíst dle § 20, činí 2000 Kč.

Pokud si váš zaměstnavatel nebude vědět rady s odpočtem hodnoty daru ze základu daně z příjmů, doporučujeme problematiku konzultovat na finančním úřadě.

Dovoluji si taktéž zmínit, že po pěti letech si u zdravotní pojišťovny můžete zažádat o nový invalidní vozík, i když tato informace nebyla předmětem Vašeho dotazu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.