Věci vyloučené z exekuce

05.05.2017 9:37
Dotaz: 

Může mi exekutor zabavit auto, které bylo pořízeno mnou ZTP/P s příspěvkem na zvláštní pomůcku od úřadu práce?

Odpověď: 

Dle § 322, odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jsou z výkonu rozhodnutí (z exekuce) vyloučeny zejména tyto věci ve vlastnictví povinného nebo ve společném jmění povinného a jeho manžela:
a) běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
b) obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
c) studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
d) snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
e) zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
f) hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
g) zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník.

Pokud tedy prokážete, že automobil potřebujete vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (je speciálně upraven, potřebujete jej k dopravě k lékařům či na rehabilitace, do zaměstnání, nemůžete se dopravovat jiným způsobem), exekutor by Vám jej zabavit neměl. Pokud by k zabavení automobilu i přesto došlo, můžete podat tzv. vylučovací žalobu (tzn. žalobu, která vyloučí automobil z exekuce). 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.