První pečující osoba

28.01.2016 12:17
Dotaz: 

Starám se o postiženou sestru, v červnu půjdu do řádného důchodu. Jsem vedena jako 1. pečující osoba. Je možné, až budu v důchodu, převést jako 1. pečující osobu snachu, která podniká? O sestru se budu nadále starat já s pomocí snachy.

Odpověď: 

I v době, kdy budete již ve starobním důchodu, můžete být vedena jako 1. pečující osoba, pokud budete sestře i nadále poskytovat péči v největším rozsahu. Pokud však převážnou většinu péče bude poskytovat vaše snacha, měla by být jako 1. pečující osoba uvedena ona.

Nicméně dovolím si upozornit, že doba péče o Vaši sestru se bude Vaší snaše počítat jako doba důchodového pojištění (tzn. odpracované roky) pouze v případě, že by Vaše sestra měla II.- IV. stupeň příspěvku na péči a zároveň by s ní Vaše snacha bydlela ve společné domácnosti. 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů