Přiznání průkazu OZP "natrvalo"

04.03.2014 15:16
Dotaz: 

Mé dceři byl přiznán průkaz ZTP/P od 1.4.2013 TRVALE. Bylo mi řečeno, že i když to má dcera trvale, může být znova přezkoumána - průkaz máme do 31.12.2015. Tak nevím, jak dál postupovat, paní uřednice sama neví, jak to bude.

Odpověď: 

Od 1. 1. 2014 se mění kritéria přiznávání průkazu OZP a platnost všech průkazů osoby se zdravotním postižením přiznaných dle legislativy platné před 1. 1. 2014 opravdu končí nejpozději k 31. 12. 2015 (nebo dříve, pokud přímo na průkazu je vyznačeno dřívější datum), a to i v případě, že byl průkaz přiznán natrvalo. To tedy znamená, že zdravotní stav Vaší dcery by měl být skutečně v období do 31. 12. 2015 přeposouzen posudkovým lékařem. Úřad práce by však měl řízení vyvolat automaticky, tzv. z moci úřední, nemusíte se tedy zatím o nic starat.

Přiznání průkazu OZP „natrvalo“ platí vždy jen do doby, než se změní podmínky přiznávání v zákoně, a to proto, aby měli všechny osoby přiznán průkaz dle stejných podmínek. Více informací o aktuálních podmínkách přiznávání průkazu OZP najdete na našem Informačním portálu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.