Přítomnost průvodce držitele průkazu ZTP/P na sportovních akcích

01.12.2016 10:52
Dotaz: 

Chtěla bych se zeptat z pohledu organizátora různých sportovních akcí, jak to je, když vozíčkář s průkazkou ZTP/P se chce zůčastnit těchto zápasů, ale bez doprovodu. Myslím, že by ten doprovod měl jít s ním, nebo nemusí? Existuje na tohle nějaký paragraf?

Odpověď: 

V legislativě, která se týká průkazů osob se zdravotním postižením, není nikde výslovně stanoveno, že by držitel průkazu ZTP/P měl povinnost vždy mít s sebou průvodce. Je stanoven pouze nárok držitele ZTP/P na průvodce a jeho bezplatnou přepravu.

Nicméně pokud držitel průkazu ZTP/P potřebuje v průběhu akce nějakou asistenci (pomoc) a nemá s sebou průvodce, nemá pořadatel akce povinnost mu asistenci zajistit.

Co se týče sportovních akcí a jiných volnočasových aktivit (např. kulturní akce), není stanoveno ani, zda a za jakých podmínek má být držiteli průkazu ZTP/P (a/nebo jeho průvodci) poskytnuta sleva na vstupném.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.