Příspěvek na péči v roce 2018

19.10.2017 11:51
Dotaz: 

Bude zvýšený příspěvek na péči od 1.1.2018?

Odpověď: 

Bohužel pro Vás nebudu mít příliš pozitivní zprávy. Novela zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která zahrnovala navýšení částky příspěvku na péči ve stupni IV (úplná závislost) z 13 200 korun na 19 200 korun, bohužel nebyla schválena. Částka příspěvku tedy zůstává i nadále stejná.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.