Příspěvek na péči pro pečujícího

27.12.2017 13:27
Dotaz: 

Mám uznanou invaliditu 1.stupně, pobírám ID a současně pečuji o dceru, která má 4. stupeň invalidity. Dcera bere také ID, příspěvek na péči.....Mám i já nárok sama na sebe na příspěvek na péči?

Odpověď: 

O příspěvek na péči si můžete zkusit zažádat i Vy sama. V případě, že Vám bude přiznán příspěvek na péči bez ohledu na stupeň příspěvku (I. – IV.), musíte mít potvrzení od lékaře, že poskytování péče o dceru z hlediska svého zdravotního stavu zvládáte. Dceři můžete pomoci pouze se zvládáním základních životních potřeb, které byste neměla sama hodnoceny jako nezvládnuté.

Ve Vašem případě by to tedy znamenalo, že pokud byste měla zhodnocenou některou ze základních životních potřeb jako nezvládnutou stejně tak jako Vaše dcera, o kterou pečujete, je zapotřebí zajistit péči o tuto potřebu jinou pečující osobou nebo sociální službou.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.