Příspěvek na péče v době hospitalizace v nemocnici

29.03.2017 10:01
Dotaz: 

Tatínek je hospitalizován od 1.3. Chtěla bych se zeptat, pokud bude propuštěn koncem března, jestli mu náleží příspěvek na péči? A jak by to bylo, pokud by byl propuštěn během dubna.

Odpověď: 

Příspěvek na péči nenáleží pouze v případě, že by otec byl hospitalizován skutečně celý kalendářní měsíc - tedy pouze v případě, že by nastoupil k hospitalizaci již 28. února a byl by propuštěn do domácí péče nejdříve 1. dubna. V případě, který popisujete, tedy příspěvek na péči náleží i za měsíc březen, protože otec byl část dne v měsíci doma (nastoupil do nemocnice až 1. března).

Nástup do nemocnice i propuštění do domácí péče je třeba hlásit na pobočce ÚP, která vyplácí příspěvek, a to do 8 dnů. 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.