Příjmy mající vliv na předčasný starobní důchod

06.03.2017 12:55
Dotaz: 

Jsem narozen 22.10.1956 a rád bych odešel do předčasného důchodu .O dva roky dříve, než mi vzniká nárok, tzn. k říjnu roku 2017. Ale jako fyzická osoba OSVČ mám příjem z fotovoltaické elektrárny a též z pronájmu budov. Mohu za této situace odejít do předčasného důchodu?

Odpověď: 

Z hlediska předčasného starobního důchodu je zohledňován pouze příjem z výdělečné činnosti (tzn. ze zaměstnání), ostatní příjmy z hlediska předčasného SD nemají žádný význam. Pokud byste po přiznání předčasného SD pracoval, SD by Vám nebyl vyplácen a výdělky by Vám byly zohledněny v době dosažení důchodového věku (SD by tedy byl přepočten).

Pokud byste po podání žádosti o předčasný SD nepracoval, byl by Vám tento SD vyplácen, ale jeho výše by se při dosažení důchodového věku nepřepočítávala, byl by trvale krácený; předčasný odchod do SD tedy není moc výhodná varianta.

V případě odchodu do předčasného SD o 2 roky (tzn. o 730 kalendářních dnů dříve, by částka, ze které se vypočítává výše  SD (výpočtový základ, tzn., součet výdělků za období od 1.1.1986 do konce roku, který předchází podání žádosti o SD – v případě podání žádosti v roce 2017 by se započetly výdělky do 31.12.2016), byla krácena o 9,9% (za každých započatých 90 kalendářních dnů o 0,9 % výpočtového základu za prvních 360 kalendářních dnů, 1,2 % výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne, 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne – tzn. 4x0,9 + 4x1,2 + 1,5 = 9,9).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů