Přerušení řízení o průkazu OZP

17.12.2017 11:27
Dotaz: 

Co znamená přerušení řízení průkazu osoby ze zdravotním postižením? Takže teď nemůžu používat průkaz, co mi skončil 30.11.? Takže když někam pojedu, slevu nedostanu?

Odpověď: 

Přerušení řízení na Úřadu práce na dobu posuzování Vašeho zdravotního stavu posudkovým lékařem OSSZ je při žádosti o průkaz osob se zdravotním postižením  standardním postupem.

Ve chvíli, kdy posudkový lékař zpracuje posudek Vašeho zdravotního stavu, zašle jej zpět na Úřad práce. Tento ÚP řízení znovu obnoví a vydá rozhodnutí o Vašem průkazu.

Lhůta na vydání rozhodnutí o průkazu OZP činí 60 dní, zpracování posudku lékařské posudkové služby OSSZ trvá 45 dní, ale ze závažných důvodů lze tuto lhůtu prodloužit o 30 dní. Celková lhůta na vydání rozhodnutí tedy činí 105 dní (popř. 135 dní).

Zmiňujete, že 30.11. Vám skončila platnost průkazu, zřejmě tedy platnost posudku (rozhodnutí a nároku na průkaz). V tomto případě ode dne, kdy Vám skončila platnost průkazu, zanikly veškeré výhody s průkazem spjaté a obnoví se opět po vydání rozhodnutí. 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.