Přepočet výše invalidního důchodu

01.10.2016 16:16
Dotaz: 

Měla bych dvě otázky. Byla jsem invalidita I. stupně, od 18.8.2016 jsem invalidita II. stupně, důchod mi náleží stejný 5792 Kč. Jak to, že mi nevznikl nárok na vyšší důchod? Před vznikem 1.1.2010 jsem měla částečný invalidní důchod, který se od 1.1.2010 považoval za invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně. Je to ten důvod, proč mi nezvedli dávku důchodu? A hlavně mi poklesla pracovní schopnost a zdravotní stav o 50%.

Odpověď: 

Při změně stupně invalidity se výše invalidního důchodu již znovu nepočítá z dosažených výdělků, ale dochází pouze k přepočtu výše invalidního důchodu dle stanovených koeficientů.

V případě, že jste měla před 1. 1. 2010 částečný invalidní důchod, který se přeměnil na invalidní důchod I. stupně, tak při změně stupně invalidity z I. na II. stupeň náleží osobě invalidní důchod v původní výši. Proto Vám nebyl důchod navýšen. Pokles pracovní schopnosti o 50% odpovídá dolní hranici invalidity II. stupně.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů