Posuzování příjmů z hlediska žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku

19.10.2018 15:58
Dotaz: 

Invalidní syn si chce zažádat o příspěvek na pořízení auta. Má trvalé bydliště u nás - rodičů, ale teď žije dočasně u přítelkyně (nevíme na jak dlouho). Jak má vyplnit žádost, jaké má trvalé bydliště - u nás, nebo u přítelkyně? A pokud by se vyplňovalo trvalé bydliště tak se přikládají příjmy spolubydlících osob za poslední čtvrtletí. Otec žadatele odchází do důchodu, co se dokládá? Jen potvrzení důchodu a nebo poslední mzdy + důchod?

Odpověď: 

Posuzování příjmů z hlediska žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku se řídí zákonem č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu – dle tohoto zákona se společně posuzují příjmy rodičů a nezaopatřených dětí i rodičů a dětí zaopatřených, pokud mají společné trvalé bydliště.

Nicméně, pokud syn ve společné domácnosti s rodiči delší dobu nežije, lze písemným prohlášením vyloučit příjmy rodičů z posuzování v rámci řízení o příspěvku. V písemném prohlášení by mělo být uvedeno, kde nyní syn bydlí, jak dlouho a že se na adrese trvalého bydliště nezdržuje ani se nepodílí na nákladech na bydlení. Bude také třeba doložit, že se podílí na nákladech na bydlení jinde (např. smlouvu z bytu, kde nyní bydlí s přítelkyní); pro účely řízení o příspěvku by se pak dokládaly příjmy syna a jeho přítelkyně.

Příjmy se dokládají za kalendářní čtvrtletí předcházející datu podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku. Pokud by tedy syn podal žádost o příspěvek ještě do konce tohoto roku (tedy ve IV. kalendářním čtvrtletí), dokládaly by se příjmy za III. kalendářní čtvrtletí (červenec, srpen, září). Pokud otec ještě nemá důchod přiznán (resp. neměl důchod vyplácen již v období, za které se příjmy dokládají), dokládal by pouze příjem ze zaměstnání.  

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.