Poplatky za zřízení parkovacího místa

01.12.2016 10:51
Dotaz: 

Kolik stojí zřízení parkovacího místa před domem, když jsem držitelkou průkazu ZTP?

Odpověď: 

K vyhrazenému místu pro osobu se zdravotním postižením se vztahuje více poplatků – za povolení ke zřízení, za užívání místa a za vyznačení (namalování místa). Žadatel je podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od poplatku za povolení ke zřízení takového místa.

Poplatek za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, neplatí osoby zdravotně postižené.

Poplatek za vyznačení místa je žadatel povinen uhradit, vlastní značení provádí odbor dopravy nebo si ho můžete dojednat u soukromé firmy. Výše poplatku za vyznačení místa však není pevně stanovena, nejsem Vám tedy schopna sdělit konkrétní částku.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.