Podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením

14.10.2016 12:20
Dotaz: 

Mám diabetes 1. typu, je možné na to dostat ztp a je na to sleva na veškerou hromadnou dopravu?

Odpověď: 

Průkaz osoby se zdravotním postižením se posuzuje na základě podstatného omezení schopnosti pohyblivosti a orientace. Průkaz ZTP pak náleží osobám s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace. Těžké funkční postižení pohyblivosti je stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžké funkční postižení orientace je stav, kdy osoba je schopna spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.

Za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace na úrovni těžkého funkčního postižení jsou považovány zdravotní stavy (ZDE na Informačním portálu), na základě kterých je průkaz přiznán. Na tomto portálu také naleznete nároky a výhody vyplývající pro držitele průkazu ZTP.

Bezplatná doprava se týká pravidelných spojů místní veřejné hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metra). Držitel průkazu ZTP má dále nárok na slevu 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

Zda Vám bude průkaz přiznán na základě Vaší diagnózy, nemohu ze své pozice sociální pracovnice posoudit.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů