Podmínky pro poskytnutí dávek v hmotné nouzi

25.03.2020 10:25
Dotaz: 

Mám invaliditu 3. stupně, průkaz ZTP, nevznikl mi nárok na výplatu důchodu, tudíž jsem bez jakéhokoliv příjmu. Mohu jít zažádat o dávky v hmotné nouzi i přes to, že vlastním auto, které nutně potřebuji k přepravě?

Odpověď: 

U dávek pomoci v hmotné nouzi se posuzuje, zda má žadatel a společně posuzované osoby možnost zvýšit si příjem vlastním přičiněním. K tomu patří řádné uplatnění nároků a pohledávek, prodej nebo jiné využití majetku a vlastní práce s tím, že prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje u (podle § 11 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi):

a) nemovitosti nebo bytu, které osoba využívá k přiměřenému trvalému bydlení; orgán pomoci v hmotné nouzi posuzuje přiměřenost bydlení ve vztahu k bydlení stávajícímu zejména s přihlédnutím k jeho formě, velikosti, výši nákladů na bydlení a osobním poměrům dotčené osoby a osob s ní společně posuzovaných,

b) prostředků zdravotnické techniky poskytovaných podle zvláštního právního předpisu,

c) zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením; zvláštní pomůckou se rozumí taková pomůcka, na kterou je možné poskytnout příspěvek podle zvláštního právního předpisu,

d) motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání,

e) uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem.

Záleží tedy, zda máte pořízené auto z příspěvku na zvláštní pomůcku a potřebujete ho k dopravě např. do práce nebo přímo pro výdělečnou činnost. Žádost můžete zkusit podat, ale pro bližší informace doporučuji obrátit se přímo na úřad práce.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.