Platba zdravotního pojištění při příjmu menším než 10 000 Kč

11.12.2016 15:10
Dotaz: 

Dcera nastoupila do práce, zaměstnavatel j dal na měsíc listopad dohodu o provedení práce, kde si vydělala 9 940 Kč hrubého. Chtěla bych se zeptat, musí jít na pojištovnu a musí si platit zdravotní a soc. pojištění sama, nebo kdo to platí. Teď od prosince nastoupila na trvalo a to jí bude platit už podnik.

Odpověď: 

Pro účely zdravotního pojištění se považuje za zaměstnance fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle § 6 zákona o daních z příjmů. Výjimkou jsou osoby činné na základě dohody o provedení práce, které v kalendářním měsíci nedosáhly příjmu vyššího než 10 000 Kč.

Z toho plyne, že u dohody o provedení práce by za dceru zaměstnavatel hradil pojistné pouze pokud by byl dceřin měsíční příjem vyšší než 10 000 Kč.

Vzhledem k tomu, že dceřin příjem byl nižší, nebude pro účely zdravotního pojištění považována za zaměstnance. Pokud Vaše dcera nevykonávala ještě jiné zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost, případně nespadala do osob, za něž hradí zdravotní pojištění stát, je povinna uhradit pojistné na zdravotní pojištění sama, jako osoba bez zdanitelných příjmů, za Vámi zmíněné období.

Za koho hradí pojistné stát, se můžete dočíst například na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny.

U sociálního pojištění dluh nevznikl a nemusí jej doplácet. Zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce jsou účastni pojištění, jestliže jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než 10 000 Kč, což není případ vaší dcery. Období, kdy dcera pracovala na dohodu o provedení práce a její výdělek byl nižší než 10 000 korun, se však nebude při výpočtu starobního důchodu (popř. invalidního důchodu) považovat za dobu účasti na důchodovém pojištění.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.