Placení poplatku za popelnici

04.02.2016 9:55
Dotaz: 

Jak je to prosím s placením poplatku za popelnici? Jsou držitelé průzu ZTP a ZTP/P osvobozeni od platby?

Odpověď: 

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, není osvobození držitelů průkazů ZTP či ZTP/P od poplatku za odvoz komunálního odpadu stanoveno. Nicméně tuto výhodu může poskytovat obec, kde máte trvalé bydliště. Doporučuji se tedy informovat na obecním či městském úřadě obce, kde bydlíte, zda poplatek musíte hradit, popř. zda můžete dostat na zákaldě průkazu ZTP či ZTP/P alespoň slevu z poplatku. 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.