Osvobození od poplatku za zápis do registru silničních vozidel

11.11.2019 14:13
Dotaz: 

Příspěvek na zakoupení auta, majitelem auta nesvéprávná osoba, provozovatelem její strýc, já její sestra opatrovníkem, je i v tomto případě zápis do registru motorových vozidel zdarma?

Odpověď: 

Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, jsou osvobozeni od poplatku za zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele v registru silničních vozidel, jde-li o motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly a za vydání řidičského průkazu občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kteří jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Pokud tedy je Vaše sestra držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P a je majitelem vozidla, tak splňuje podmínku pro osvobození od uvedených poplatků.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.