Osoba zdravotně znevýhodněná

26.03.2018 14:49
Dotaz: 

Co přesně musím splnit za podmínky, abych měl změněnou pracovní schopnost?

Odpověď: 

Na úvod si dovolím upozornit, že označení „změněná pracovní schopnost“ se dnes už nepoužívá. Namísto toho se používá „osoba zdravotně znevýhodněná“ (OZZ). Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 67 odst. 2,3:

(2) Osobami se zdravotním postižením jsou fyzické osoby, které jsou orgánem sociálního zabezpečení uznány
a) invalidními ve třetím stupni (dále jen "osoba s těžším zdravotním postižením"),
b) invalidními v prvním nebo druhém stupni, nebo
c) zdravotně znevýhodněnými (dále jen "osoba zdravotně znevýhodněná").

(3) Osobou zdravotně znevýhodněnou je fyzická osoba, která má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale její schopnosti být nebo zůstat pracovně začleněna, vykonávat dosavadní povolání nebo využít dosavadní kvalifikaci nebo kvalifikaci získat jsou podstatně omezeny z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu; osobou zdravotně znevýhodněnou však nemůže být osoba, která je osobou se zdravotním postižením podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

Předpokladem pro přiznání statusu OZZ je zjištění dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (DNZS). Za DNZS se pro účely agendy OZZ považuje takový nepříznivý zdravotní stav, který má podle poznatků lékařské vědy trvat déle než 1 rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i schopnost pracovního uplatnění. Status OZZ lze získat na základě žádosti podané k okresní správě sociálního zabezpečení dle místa Vašeho trvalého bydliště. Více informací k OZZ můžete nalézt zde.

Můžete také zvážit možnost zažádat o invalidní důchod. Zda Vám na OZZ či invalidní důchod vznikne nárok, bohužel posoudit nedokážeme.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.