Odvolání proti rozhodnutí o neprodloužení průkazu ZTP

17.05.2016 15:00
Dotaz: 

Po 16 letech mi neprodloužili průkaz ZTP, přitom mi jej prodlužovali bez pozvání, diagnosa stále stejná, jak se mohu odvolat?

Odpověď: 

Odvolání se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí na krajské pobočce Úřadu práce, která vydala rozhodnutí. Vzor odvolání naleznete na Informačním portálu. Zde také naleznete zdravotní stavy indikující nárok na průkaz ZTP.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.