Odvolací lhůty ve správním řízení

03.12.2015 11:02
Dotaz: 

Dostala jsem příspěvek na osobní vozidlo pro mého syna a proti jeho výši jsem podala odvolání. Cchtěla bych se zeptat, zda je nějaká doba, do které by úřad odvolání měl vyřešit.

Odpověď: 

Standardní lhůta na vyřízení odvolání je dle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) a zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (zákon č. 582/1991 Sb.) 105 kalendářních dnů - 30 dnů Úřad práce (možnost změny rozhodnutí po podání odvolání), 30 dnů MPSV a 45 dnů lékařská posudková komise ČSSZ. 

Lhůty MPSV a LPS ČSSZ mohou být prodlouženy každá o 30 dnů ve složitějších případech, maximální lhůta na vyřízení odvolání tedy činí 165 kalendářních dnů.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.