Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku

25.07.2015 13:16
Dotaz: 

Dcera je autista a byl jí přiznán 2. stupeň. Nyní její psycholog a psychiatr změnil diagnózu ze středně těžké retardace na těžkou po vzájemné konzultaci. Mám si tedy podat novou žádost o tento příspěvek nebo požádat jen o nové posouzení staré žádosti? A kdybych podala žádost novou, pozastavili by mi do jejiho vyřízení výplatu této dávky?

Odpověď: 

Ve Vašem případě stačí podat návrh na změnu výše přiznaného příspěvku. Vyplňovat budete formulář s názvem Změna výše příspěvku na péči. Tento formulář můžete nalézt zde

V žádném případě nebude pozastavena výplata dávky. Dávka bude nadále vyplácena ve stávající výši, a to až do vydání nového rozhodnutí, po kterém se začne dávka vyplácet ve výši stanovené tímto rozhodnutím.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.