Nárok na výplatu vdovského důchodu

25.07.2015 13:17
Dotaz: 

Má sestra ovdověla ve svych 56 letech a manželovi bylo 58 let. Měla by teda 1 rok pobirat vdovský důchod, ale co pak? Píše se tady něco o těch 4 letech a o dvou, takže tomu nerozumime. Sestra pobírá invaliditu 1. stupně a je nezaměstnaná.

Odpověď: 

Aby měla Vaše sestra nárok na výplatu vdovského důchodu i po uplynutí 1 roku od úmrtí manžela, musí splnit některou z následujících podmínek:

  • péče o nezaopatřené dítě,
  • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
  • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • invalidita třetího stupně,
  • dosažení alespoň věku o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší (tj. dosažení věku 60, důchodový věk mužů narozených v roce 1959 činí 64 let)

Alespoň jednu z uvedených podmínek je třeba splnit nejpozději do dvou let od ukončení jednoleté výplaty vdovského důchodu (tzn. do 3 let od úmrtí manžela). 

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.