Nárok na ošetřovné

27.10.2017 9:17
Dotaz: 

Mám těžce postiženého syna 30letého, který je v plném invalidním důchodu a pobírá příspěvek na péči ve stupni IV. Hlavní pečující osobou je jeho otec a tedy můj manžel. Opakovaně jsme se již dostali do situace, že manžel nebyl z důvodu vyřizování různých záležitostí nebo kvůli svému zdravotnímu stavu schopen zavést syna do rehabilitačního stacionáře nebo některý den se o syna postarat a já, protože jsem zaměstnaná, jsem si musela vzít v práci dovolenou nebo neplacené volno. Nyní jsem se dozvěděla, že mám nárok na 6 dní v roce placeného volna z práce, pokud mám těžce postiženého syna, o kterého se potřebuji postarat, když manžel zrovna nemůže. Je to pravda? Jak je možné o toto volno žádat a jak je lze čerpat? Musí mi zaměstnavatel toto volno umožnit čerpat a jaké potvrzení je ev. k čerpání tohoto volna potřeba? Nahlásím, že potřebuji volno, nebo je to jinak?

Odpověď: 

Přesně jsem neporozuměla, zda máte na mysli doprovod jako jinou důležitou osobní překážku v práci dle Zákoníku práce nebo ošetřovné v rámci dávek nemocenského pojištění, proto Vám uvádím obě.

Bod 8. v nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci, hovoří o doprovodu takto: pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce. Doprovod se tedy vztahuje k tomu, že Váš manžel nemůže zavést syna do rehabilitačního stacionáře. 
Dle § 199 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce, nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu přísluší ve výši průměrného výdělku.

O ošetřovné si můžete požádat při splnění následujících podmínek. Dle § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, má „nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu ošetřování:
1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou.
Podmínkou nároku na ošetřovné je, že osoba žije se zaměstnancem v domácnosti.
Podpůrčí doba u ošetřovného činí nejdéle (§ 40):
a) 9 kalendářních dnů,
b) 16 kalendářních dnů, jde-li o osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku“
.
O ošetřovném rozhoduje ošetřující lékař osoby, která potřebuje ošetřování. Ve Vašem případě se bude jednat o ošetřujícího lékaře Vašeho syna. Podrobný postup při uplatňování nároku na ošetřovné naleznete na stránkách ČSSZ.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů