Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z motorového vozidla

10.12.2018 19:19
Dotaz: 

Mohu si při koupi automobilu jako osoba plně invalidní a ZTP uplatnit odpočet DPH? 

Odpověď: 

Nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (DPH) z motorového vozidla má osoba, která má zakoupené vozidlo z příspěvku na zvláštní pomůcku. To, že jste držitelem průkazu ZTP, nehraje v tomto případě roli. Pokud tedy máte auto zakoupené z příspěvku na zvláštní pomůcku, můžete uplatnit daňovou úlevu (odpočet DPH).

Na vrácení daně z přidané hodnoty (DPH) máte nárok u jednoho osobního auta zakoupeného v ČR v období pěti let v maximální výši 100 000 Kč.

Nárok na vrácení zaplacené daně lze uplatnit nejpozději do 3 let od konce kalendářního měsíce, ve kterém jste obdrželi rozhodnutí příslušného úřadu o přiznání příspěvku na zakoupení osobního automobilu, nebo od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Více informací naleznete na našem Informačním portálu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.