Náhradní doba důchodového pojištění

25.07.2015 13:14
Dotaz: 

Jsem osoba OZZ, zatím nemám práci. Počítá se mi to do důchodu?

Odpověď: 

Doba, po kterou jste uznána osobou zdravotně znevýhodněnou, se do důchodu (resp. do odpracovaných let pro nárok na důchod) nezapočítává.

Jako náhradní doba důchodového pojištění se však částečně započítává doba evidence na úřadu práce - započítávají se všechny doby, po které pobíráte podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci a dále pak maximálně 3 roky (v součtu) evidence na ÚP bez nároku na výplatu podpory.

Doba evidence na ÚP bez nároku na podporu před dosažením 55 let věku se započítává maximálně v rozsahu 1 roku.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.