Nahlášení změny adresy kvůli příspěvku na péči

01.08.2016 18:09
Dotaz: 

Moje dcera pobírá příspěvek na péči ve 3. stupni a já o ni celodenně pečuji. Nyní se chystáme stěhovat do jiného kraje. Prosím o informaci, jak to bude s příspěvkem na péči a mobilitu? Je nutné to někde hlásit nebo si to úřady samy mezi sebou předají při změně trvalého bydliště?.

Odpověď: 

Každý příjemce příspěvku na péči a příspěvku na mobilitu (popř. zákonný zástupce, pokud je příjemcem příspěvku dítě) má povinnost informovat úřad práce do 8 dnů o všech skutečnostech, které mají vliv na nárok na příspěvek a jeho výplatu. Vzhledem k tomu, že se stěhujete do jiného kraje a příspěvky Vám tedy bude vyplácet jiná krajská pobočka ÚP, je rozhodně třeba i o této skutečnosti ÚP informovat.

Změnu adresy lze nahlásit prostřednictvím formuláře „Změna adresy“, který je dostupný na webu MPSV (v menu u levého okraje stránky, formulář na změnu adresy je předposlední v seznamu v sekci "Ostatní"). Dokumentaci Vaší dcery by si pak na základě vašeho hlášení změny adresy měly pobočky ÚP mezi sebou předat.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.