Možnost vjezdu na pěší zónu u držitele průkazu ZTP, ZTP/P

25.11.2016 18:18
Dotaz: 

Může držitel průkazu ZTP, ZTP/P s Parkovacím průkazem zastavit a stát na nezbytně nutnou dobu na pěší zóně, kde je pošta, banka, bankomat, foto a obchod s potravinami (řidič nebo oprávněná osoba v autě)?

Odpověď: 

Dle § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, mohou v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“.

Dále mohou v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné vozidla označená parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením vjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“ a „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“.

Rovněž nemusí v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou řidiči motorového vozidla označeného parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“. Nesmí ale přitom být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.