Lhůta na posouzení příspěvku na péči

03.08.2016 11:25
Dotaz: 

Chtěla bych se zeptat, jaká je lhůta na posouzení příspěvku na péči? A jestli se pak zpětně platí částka od podání na uřadě nebo od přijetí žádosti u posudkového lékaře.

Odpověď: 

Lhůta na vydání rozhodnutí o příspěvku na péči činí 60 dnů, řízení na krajské pobočce Úřadu práce se přerušuje na dobu pro zpracování posudku Lékařské posudkové služby OSSZ (45 dnů, tato lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena o dalších 30 dnů). 

Celková lhůta na vydání rozhodnutí činí tedy 105 dnů (v případě prodloužení 135 dnů). Přiznaný příspěvek na péči se poté vyplácí od data podání žádosti o příspěvek. Žádost se podává na krajské pobočce Úřadu práce.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.