Interval mezi žádostmi o příspěvek na péči

21.05.2018 11:18
Dotaz: 

Známé nebyl přiznán příspěvek na péči, bohužel prošvihla možnost odvolat se. Může si podat novou žádost ihned, nebo je tam nějaká lhůta, za jak dlouho ji může podat?

Odpověď: 

V případě, že Vaše známá nestihla lhůtu pro odvolání, může si požádat o příspěvek hned. Zákon nestanovuje žádnou lhůtu, za jak dlouho může být nová žádost o příspěvek na péči podána.

Pokud má nebo bude mít nějaké nové lékařské zprávy, bylo by dobré, aby v nich bylo zmíněno, jaké základní životní potřeby nezvládá a proč (posudkový lékař bude hodnotit zvládání potřeb vzhledem ke zdravotnímu stavu).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.