Evidenční list důchodového pojištění

26.03.2018 14:58
Dotaz: 

 

Pracuji 14 let v chráněné dílně u soukromníka. Dnes jsem dostala k podpisu evidenční list důchodového pojištění a je v něm uvedená vydělečná činnost od 3. 2. 2014 ... Je to v pořádku? Dle účetní to je,  že jsem byla nemocná a počítá se to zpětně.

Odpověď: 

V kolonce „Výdělečná činnost od“ se uvádí datum vzniku pracovního poměru a vyplňuje se tehdy, když byla výdělečná činnost započata před kalendářním rokem, za který je evidenční list veden. Z Vašeho sdělení rozumím, že tomu tak je, proto by v dané kolonce mělo být uvedeno datum vzniku pracovního poměru.

Dle § 38 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, je možné v případě, že „občan nesouhlasí se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu a zaměstnavatel na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví, požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení do 30 dnů ode dne převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla“.

Pokud tedy máte nějaké nesrovnalosti v zápisu v evidenčním listu, můžete se obrátit s žádostí o nápravu na OSSZ, pod kterou spadá Váš zaměstnavatel.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.