Doprovod při lázeňské léčbě

04.03.2018 9:16
Dotaz: 

Můj vnuk, postižený DMO, vozíčkář od narození, má možnost získat poukaz na lázeňskou péči. Bez doprovodu se ale neobejde. Prosím o sdělení, jaké jsou podmínky pro pobyt doprovodného asistenta, hlavně finanční podmínky.

Odpověď: 

Požadavek na doprovod při lázeňské léčbě uvádí praktický lékař již v samotném návrhu na lázeňskou léčbu, návrh včetně doprovodu schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny. Pokud revizní lékař léčbu i doprovod schválí jako komplexní lázeňskou léčbu, uhradí ZP léčbu, ubytování a stravu pacienta (Vašeho vnuka) a ubytování a stravu jeho doprovodu.

Pokud revizní lékař doprovod (popř. ani léčbu) neschválí nebo schválí např. pouze příspěvkovou lázeňskou léčbu (hrazena je pouze léčba pacienta, ubytování a strava nikoliv), máte možnost se proti jeho rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí revizního lékaře ZP, podává se prostřednictvím praktického lékaře, který vystavil návrh na lázeňskou léčbu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.