Doba soustavné přípravy na budoucí povolání

10.06.2016 16:11
Dotaz: 

Má dcera, i když je postížená, tak snad udělá zkoušky v oboru. Zajímalo by mě, když skončí v oboru a nenajde práci, tak jí se bude zdravotní a sociální počítat i v červenci a v srpnu? A taky má nárok ještě o prázdninách na přídavky nebo by se měla hlásit na UP hned v červenci?

Odpověď: 

Za soustavnou přípravu na budoucí povolání je považována doba studia na střední škole, vyšší odborné nebo vysoké škole a také teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jiná výdělečná činnost osob se zdravotním postižením. 

Do doby soustavné přípravy na budoucí povolání je zahrnována rovněž doba po skončení studia (dle § 22 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění), tedy doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky, je-li tato zkouška konána v měsíci květnu nebo červnu, do konce období školního vyučování školního roku, v němž byla taková zkouška konána; to platí též, bylo-li v měsíci květnu nebo červnu konáno absolutorium. 

A dále je do soustavné přípravy na budoucí povolání považována doba školních prázdnin bezprostředně navazujících na skončení studia nebo dobu uvedenou výše, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost, ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci a nestalo-li se studentem vysoké školy.

To znamená, že v době školních prázdnin bude dceři hrazeno zdravotní pojištění. Poté v době registrace na Úřadu práce jí bude stát hradit zdravotní pojištění a tato doba se bude částečně započítávat jako odpracované roky.
Zda bude mít Vaše dcera nárok na přídavky, nejsem schopna ze své pozice posoudit. S tímto dotazem se můžete zkusit obrátit přímo na Úřad práce.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.