Oznámení, pozvánky

Cena Olgy Havlové poosmnácté

30.05.2012 1:30

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ji udělil Josefu Kočímu, sociálnímu poradci Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Občanský zákoník: co nastane 1. 1. 2014?

30.05.2012 22:36

Cílem kurzu, který pořádá Remedium Praha 14. června, je nabídnout představitelům organizací dostatečně široký a podložený výklad základních změn, se kterými přichází nový občanský zákoník, a to nejen v jednotlivých formách neziskových organizací, ale především v celkovém pojetí právnických osob, zastupování a majetkových vztahů.

Koncert pro Willíka

30.05.2012 23:18

Benefiční akci spojenou s výstavou a prodejem výrobků členů sdružení pořádá 3. června občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem ve spolupráci s Nadací Divoké husy.

Den otevřených dveří

31.05.2012 0:02

Pořádá 6. června Centrum zdravotně postižených Pardubického kraje v Ústí nad Orlicí.

Lživé lákání na demonstraci

31.05.2012 0:12

"Nejen produktů, které si můžete zakoupit, se týká marketing, ale rovněž "politických slibů". Smutné je, když jsou k těmto praktikám zneužívány osoby se sluchovým postižením," píše o svém zklamání Ladislav Kratochvíl. 

Opatrovnictví: blýskání na časy

02.06.2012 19:16

Tímto příspěvkem začíná květnový e-informační bulletin SKOK pro organizace působící v sociální a zdravotně sociální oblasti.

Dobré zprávy letos podruhé

03.06.2012 22:26

Časopis Výboru dobré vůle se věnuje tématu občanské společnosti, přináší mj. rozhovor s Josefem Kočím, laureátem Ceny Olgy Havlové 2012.

Kavárna POTMĚ opět otevřena

07.06.2012 18:35

První kávu vypily Jiřina Bohdalová, Simona Stašová a Aneta Langerová. Ostatní ji mohou vychutnat v Praze na Ovocném trhu do 21. června.

Semináře k novému občanskému zákoníku

09.06.2012 22:46

Na témata Nadace a nadační fondy, SRO nebo sociální družstvo namísto občanského sdružení, OPS a její formy transformace pořádá občanské sdružení Spiralis.

MDA RIDE

10.06.2012 17:57

Čtvrtý ročník benefiční akce  věnované lidem postiženým svalovou dystrofií pořádá v Praze 23. června Asociace muskulárních dystrofiků v ČR.

Lidé lidem 2012

10.06.2012 18:15

Na pátém ročníku tradiční akce se v Ostravě představí 21. června organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Součástí programu budou kulturní vystoupení.

Letní kurzy Proutku

10.06.2012 21:05

Speciální vzdělávací akce pro manažery sociálních služeb a sociální pracovníky v prázdninových termínech.

Aktivační centra v roce 2012

11.06.2012 11:12

Vzdělávací zařízení pro zájemce s těžšími formami zdravotního postižení po ukončení povinné školní docházky, případně absolventy středního vzdělávání v praktické škole s jednoletou nebo dvouletou přípravou nabízejí tři druhy kurzů.

Dveře Temné kavárny se opět otevřou v Hradci Králové

12.06.2012 22:44

Objednat si z nápojového lístku, vypít kávu, zkonzumovat dezert a to vše po tmě mohou návštěvníci Temné kavárny, kterou v Hradci Králové v rámci festivalu Divadlo evropských regionů opět otevře obecně prospěšná společnost Tyfloservis.

Stránky