Oznámení, pozvánky

Technik výpočetních systémů

02.04.2012 15:38

Rekvalifikační kurz v rozsahu 120 vyučovacích hodin pro zájemce se sluchovým postižením se uskuteční v Brně.

Paragolfer - věc neznámá?

04.04.2012 18:46

Tato pomůcka umožňuje nepohyblivým občanům se zapojit do sportovního světa a aktivního provozování sportu, který doposud pro jejich zařazení nebyl možný – sport jménem golf. Možností však tato pomůcka skýtá daleko více – rybolov, myslivost…V pondělí 9. dubna zahajuje Golfový klub zdravotně a tělesně postižených celorepublikovou tour, na které zájemce s paragolferem seznámí.

Koncert pro NELU

04.04.2012 21:12

Již 8. benefiční koncert Velikonoce s Jesusem pořádá nezisková organizace FEST2004 v neděli 8.dubna 2012 od 18,30 h v táborském Mileniu s bohatým programem.

I my chceme pracovat

04.04.2012 21:19

Projekt Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR zaměřený na podporu pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením nabízí účast v různých vzdělávacích kurzech. Všechny kurzy jsou zdarma a budou tlumočeny do ZJ nebo bude zajištěn simultánní přepis (podle složení účastníků).

Tichý svět kalendářem roku 2012

05.04.2012 23:07

Ve 12. ročníku prestižní soutěže uspěla Agentura APPN s kalendářem zachycujícím na fotografiích znak TICHO v českém znakovém jazyce, a to v podání slavných českých hereček.

Hedviko, můžu k vám přijít?

05.04.2012 23:28

Putovní výstava, která se uskuteční v přízemí Regionálního centra Olomouc od 16. do 25. dubna, bude informovat o činnosti Mamma HELP center, které jsou dnes otevřeny už v sedmi městech.

Pod střechou vznikne domov s hospicovou péčí

08.04.2012 14:38

Celodenní péči zajišťuje Centrum sociálních služeb Praha 2, specializovanou paliativní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu poskytuje Domácí hospic Cesta domů.

Abilympiáda pro děti a mládež

08.04.2012 21:49

Děti a mladí lidé se zdravotním postižením se mohou i letos přihlašovat na vlastní abilympiádu, neboli dovedností soutěž, kterou 19. května  pořádá už tradičně Jedličkův ústav a školy v Praze na Vyšehradě. Přihlášky je možné zasílat do 27. dubna.

Vyšel březnový SKOK

09.04.2012 11:34

Co znamená 10 let pro politiky a úředníky například v nastavení systému financování a dostupnosti komunitních sociálních služeb? Jaká byla situace na tomto poli připomíná úvodník z února 2002.

Vyšel nový GONG

12.04.2012 10:30

Čtvrtletník nabízí 64 stran zajímavých informací ze světa sluchově postižených. Mimo jiné se dozvíte, co si myslí neslyšící řidiči – zda měli problém se získáním řidičského průkazu nebo zda se kvůli sluchu někdy dostali na silnici do nepříjemné situace.

Sociální reforma I a II

12.04.2012 22:39

Na odborné konferenci v Táboře se sešla více než stovka účastníků z řad starostů, místostarostů, vedoucích odborů sociálních věcí městských úřadu, zástupců poskytovatelů sociálních služeb aj. z celé ČR.

Role obcí v transformaci sociálních služeb

12.04.2012 23:33

Dvoudenní konferenci v Praze pořádá 25. a 26. dubna Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Národní centrum podpory transformace sociálních služeb ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.

ASNEP s novým webem

13.04.2012 21:40

Stránky Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel mají moderní design, jasnou a srozumitelnou formu a jsou přístupné i pro nevidomé uživatele.

Zahájena registrace na Dobrý obchod

13.04.2012 22:02

Projekt umožňující navázání spolupráce neziskových organizací a firem se uskuteční v rámci NGO Marketu 11. května v Národní technické knihovně v Praze.

Doteky Olomouckého hradu

15.04.2012 13:08

Na vernisáž ojedinělé výstavy nejen pro nevidomé zve 19. dubna TyfloCentrum Olomouc.

Stránky