Oznámení, pozvánky

Bezpečnost seniorů a zdravotně postižených

09.03.2012 19:57

Přednášku připravilo na první jarní den v Ústí nad Orlicí detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Pardubického kraje společně s Policií ČR a BESIPem.

Světluška rozdělila téměř 9 milionu korun

09.03.2012 20:20

Podpořeno bylo 52 neziskových organizací poskytujících služby těžce zrakově postiženým a také 118 nevidomých dětí a dospělých, kteří o pomoc žádali přímo

Březnové barevné bazárky

20.03.2012 0:01

Tradiční akce, na které si maminky a tatínkové mohou nakoupit či prodat už nepotřebné dětské oblečení a hračky, ožívají opět s jarem v trutnovské Oranžové kavárně, zařízení pro občany s mentálním postižením Barevných domků Hajnice.

Fyzioterapie pro děti s autismem

25.03.2012 22:03

Nabízí Středisko respitní péče Volno v Kolíně - i pro mladé dospělé s autismem, mentálním a kombinovaným postižením.

Divadlo Archa: SIMULANTE BANDE

25.03.2012 22:36

Premiéra nového projektu taneční skupiny VerteDance, který vznikl ze spolupráce zdravých a tělesně handicapovaných tanečníků, se uskuteční 29. dubna. 

Hledá se sociální pracovník

25.03.2012 23:04

Výběrové řízení vyhlašuje společnost Fosa, poskytovatel služby sociální rehabilitace „Podpora samostatnosti Osa“ pro dospělé lidi s mentálním postižením. 

Jak vystoupit z kruhu

27.03.2012 13:39

Cílem dotazníkového šetření je zmapovat propojenost péče jednotlivých odborníků a pečujících o lidi se zdravotním postižením se zaměřením na způsob předávání informací mezi těmito cílovými skupinami.

Máte doma nepotřebný Kleinův stroj?

29.03.2012 17:34

Můžete jej darovat Tyfloservisu – poslouží klientům i široké veřejnosti k seznámení s historií čtení a psaní nevidomých.

Obsluha osobního počítače

01.04.2012 21:46

Rekvalifikační kurz v rozsahu 80 výukových hodin vhodný pro osoby se zdravotním postižením pořádá v Teplicích a Ústí nad Labem Sociální agentura, o. s.

Stránky