Oznámení, pozvánky

Tulipánový měsíc přinesl jaro i naději

02.04.2022 18:26

Během 10. ročníku osvětové kampaně rozkvetlo 34 onkologických pracovišť v 18 nemocnicích, zapojilo se téměř 6 tisíc dětí i dospělých. Hlavně se ale změnilo něco uvnitř mnoha lidí – jejich zážitky o tom vyprávějí. 

Etika a hendikep

10.04.2022 11:01

Pět zajímavých osobností se sejde u kulatého stolu, který pořádá brněnské ParaCENTRUM Fenix ve čtvrtek 28. dubna 2022. Do diskuse je možné se zapojit také online. 

Studium bez omezení a bez bariér na VŠTE v Českých Budějovicích

10.04.2022 11:25

Pro studium technických a ekonomických oborů na vysoké škole v metropoli jižních Čech nejsou překážkou ani tyto handicapy: pohybová postižení, zraková a sluchová postižení, poruchy učení a soustředění, chronická onemocnění, psychické poruchy, poruchy autistického spektra, postcovidový syndrom a další. 

Jak zaregistrovat dobře sociální službu

13.04.2022 8:56

NROS pořádá 4. května kurz, který je určen pro ty organizace, které zatím žádnou sociální službu neposkytují, ale mají dojem, že jejich aktivity by mohly spadat pod některou sociální službu. 

Digitální den pro neziskovky

13.04.2022 9:05

Byly spuštěny registrace na největší českou online technologickou konferenci pro neziskovky a firmy, která se odehraje 12. 5. 2022 od 9 do 18 hodin. 

Zákony pro lidi

21.04.2022 11:20

Bezplatný webinář s výběrem tipů a triků, jak efektivněji využít oblíbený portál zajišťující přístup k platným právním předpisům, proběhne ve třech termínech - 27. dubna, 4. května a 11. května.

Konference Fokusu Vysočina

24.04.2022 12:52

Uskuteční se 25. května v Humpolci jako součást oslav 30 let fungování organizace.

Galavečer Pardubického kraje

26.04.2022 8:14

Oceňení dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem se uskuteční v novém termínu 23. května 2022.

Nabídka práce ve Zlaté rybce

06.05.2022 8:12

Charitativní organizace plní přání dětem od 5 do 18 let s život ohrožujícím onemocněním nebo onemocněním s nejistou prognózou. Hledá nadšence pro komunikaci s odbornou veřejností a dobrovolníky.

Dvakrát Čtyři procházky bez bariér

15.05.2022 13:53

Aktualizované vydání dvou publikací připravila Pražská organizace vozíčkářů ve spolupráci s agenturou Prague City Tourism a MHMP. K dispozici jsou zdarma i ke stažení, a to v české a anglické mutaci.

Anděl Strážný chrání životy

17.05.2022 11:55

Tipec je monitorovací přístroj s SOS tlačítkem pro seniory či handicapované, kteří žijí sami nebo v domově s pečovatelskou službou bez trvalé péče.

Stránky