Oznámení, pozvánky

Dražba ve prospěch handicapovaných začala

05.12.2021 12:07

Celkem 414 děl od 350 renomovaných českých umělců můžou lidé vydražit a podpořit tak studenty s handicapem, 15. aukční salón Konta Bariéry vrcholí 12. prosince. Přihazovat na jednotlivá díla lze už teď.

Ocenění pro umělce s hendikepem

05.12.2021 14:14

Slavnostní udílení Ceny hejtmana Moravskoslezského kraje se kvůli pandemii letos konalo v komorním duchu bez doprovodného programu a výstavy.

Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

08.12.2021 18:04

Odpověď poskytlo dotazníkové šetření Hlasu onkologických pacientů, z.s., mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií.

Na cestě k profesionalizaci

11.12.2021 10:00

Metodickou příručku k řízení neziskových organizací nabízí ke stažení zdarma Nadace rozvoje občanské společnosti. 

NRZP ČR vyzývá k vyhledávání lidí v rámci dodávek energie

11.12.2021 10:49

V souvislosti s krachem některých prodejců energie je v současné době největší problém s tzv. nekontaktními zákazníky, kteří jsou potencionálně zranitelní. Jedná se většinou o seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří o ukončení činnosti Bohemia Energy a dalších poskytovatelů nevědí.

Výběrové řízení Společnosti pro ranou péči

19.12.2021 9:36

Na pozici poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník pro terénní práci v rodinách dětí raného věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením na území Olomouckého kraje.

Informační servis pro seniory

20.12.2021 14:58

Projekt Svazu tělesně postižených v České republice bude pokračovat i v roce 2022, zájemci o zasílání informačních e-mailů se mohou přihlásit.

Lékové interakce

22.12.2021 17:41

To je jedno z témat lednového programu pro seniory, který připravila Právě Teď! o.p.s.

Výzva Ministerstva zdravotnictví

23.12.2021 10:08

Organizace mohou nově od 1. 1. 2022 podat žádost o zapsání do seznamu pacientských organizací, který je vytvářen na základě § 113f zákona o zdravotních službách.

Výběrové řízení hl. m. Prahy

23.12.2021 10:50

Metropole hledá ředitele Sociálního nadačního fondu hl. m. Prahy, uchazeči se mohou hlásit do 20. ledna 2022.

Jarní kurzy Klubu Remedium

23.12.2021 11:36

Jazykové, výtvarné, pohybové, počítačové a další kurzy jsou určeny pro všechny pražské, ale i mimopražské seniory.

Téma: paliativní péče

07.01.2022 15:26

Bezplatnou online přednášku pořádá v úterý 11. ledna Právě Teď! o.p.s.

Tříkrálový koncert 2022

11.01.2022 9:40

Tradiční poděkování všem asistentům, dobrovolníkům a dárcům, kteří se jakkoliv zapojili při organizaci a průběhu letošní Tříkrálové sbírky, se uskuteční v neděli 16. ledna v 17.00 hodin v online prostoru.

Asistence, o.p.s., svolává demonstraci

14.01.2022 10:11

Uskuteční se ve středu 19. ledna od 10.00 před budovou MPSV v ulici Na Poříčním právu 1/376 proti plánovanému zvýšení maximálních úhrad za sociální služby. Proč?

Stránky