Onkologická péče a onkologicky nemocní v době koronaviru

07.04.2020 12:42

Současná situace je nepřehledná pro mnoho profesionálů natož pro laiky. Onkologicky nemocní, kteří nyní podstupují léčbu nebo se nacházejí v některém zlomovém období léčby a života s rakovinou, se mohou ocitat v situacích, kdy neví na koho, jak a kdy se obracet. V orientaci pomohou některé stránky, ale hlavně vlastní, dobře uvážená iniciativa. „Nebuďte na nemoc sami, hledejte ověřené informace, ptejte se a včas jednejte,“ vzkazují pracovníci Amelie, z.s., onkologicky nemocným i jejich blízkým. Léčba rakoviny i život s ní totiž stále pokračuje – i v době koronaviru.

Projekt „Tablet od srdce“ pomůže seniorům v domovech

03.04.2020 20:00

Videohovory, které spojí stovky seniorů v zařízeních sociálních služeb s jejich rodinami a blízkými v době karantény, umožní unikátní projekt darovaných tabletů. Pro projekt „Tablet od srdce“ se spojilo několik společností a neziskových organizací, aby izolovaní senioři mohli co nejdříve opět navázat co nejpřirozenější spojení se svými blízkými.

Granty, dotace, soutěže

Fond podpory seniorů

01.04.2020 12:28

Správní rada Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) rozhodla z mimořádného programu přidělit nadační příspěvky 19 neziskovým organizacím v celkové výši 814 030 Kč.

Krizová pomoc 2020

31.03.2020 12:34

Koupit šicí stroje a materiál na výrobu roušek, zajistit rozvozy jídel či léků osamělým seniorům v uzavřených oblastech republiky, nebo pomoci s nákupy potravin pro pečovatelské domy – to je jen pár příkladů, jak lze využít nový grant Nadace ČEZ.

Rychlé granty na podporu seniorů

31.03.2020 12:09

Nadace Karel Komárek Family Foundation podpoří organizace, které pomáhají seniorům ohroženým současnou krizí. 

Grantový diář odemyká

26.03.2020 8:17

Mimořádné výzvy, vyhlášené v reakci na aktuální situaci v ČR, zpřístupňuje Nadace Neziskovky.cz i nepředplatitelům grantové databáze monitorující 948 zdrojů. 

Mimořádný grant Nadace J&T

24.03.2020 11:06

Cílem je podpořit rodiny s dětmi, které se z důvodu poklesu či ztráty příjmu, způsobené vlivem současných vládních opatření, ocitly v tíživé životní situaci. 

Sasakawa Asthma Fund

22.03.2020 12:13

V rámci tohoto programu Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové uděluje granty týkající se prevence průduškového astmatu u dětí, granty na výchovné programy pro rodiče a učitele dětí s astmatem a granty na rozvíjení doplňkových forem léčení. Uzávěrka pro příjem žádostí je 30. dubna 2020.

Světluška rozšiřuje program Pomoc v nouzi

19.03.2020 6:53

Nabízí pomoc jednotlivcům se zrakovým, kombinovaným zrakovým postižením, či pečujícím, kteří se ocitli v tíživé životní situaci v důsledku bezpečnostních opatření během vyhlášeného nouzového stavu v České republice.

Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení

17.03.2020 9:17

Výzva hl. m. Prahy č. 46 je zaměřená na posílení sociální infrastruktury pro integraci, komunitní služby a prevenci. Mezi podporované aktivity patří vznik kulturně komunitního centra nebo vznik a rozvoj bytů sociálního bydlení. Podpořen bude také vznik nízkoprahových denních center, kontaktních center a rozvoj např. azylových domů, nocleháren, domů na půl cesty a další. 

Fond podpory seniorů

16.03.2020 18:42

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vyhlašuje nové mimořádné grantové řízení, které reaguje na nouzový stav v ČR. Cílem grantového řízení je podpořit terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

Duhové křídlo 2020

11.03.2020 14:53

Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje vyhlašují osmý ročník ceny, která je udílena zaměstnancům, organizacím a dobrovolníkům, kteří pracují v sociálních službách ve prospěch osob se zdravotním postižením. 

Oznámení, pozvánky

Cvičte, ale bezpečně!

07.04.2020 13:16

Při pandemii není vhodná doba zjišťovat své limity - upozorňují lékaři.

Dobrovolnictví online

07.04.2020 12:54

Najděte si zkušeného profesionála pro vaši neziskovku třeba už dnes, nabízí TechSoup Česká republika. 

Bezbariérový skvost plný pokladů

03.04.2020 14:12

K návštěvě státního zámku Kynžvart zve jeden z článků v novém 64stránkovém čísle čtvrtletního magazínu pro vozíčkáře VOZKA.

Možnosti komunikace neslyšících

01.04.2020 9:38

Tichý svět nabízí všem složkám státu i složkám IZS překlad do znakového jazyka pro znakující neslyšící, který mohou umístit na své webové stránky nebo přiložit k hromadnému e-mailu.