Možnosti zobrazování DVB titulků pro neslyšící v programech s HD kvalitou signálu na různých platformách

14.01.2017 16:49

Příspěvek se zabývá možnostmi zobrazování skrytých televizních titulků na různých platformách.

V první vlně digitalizace došlo k přechodu z analogového vysílání na digitální vysílání standardní kvality (SD) a částečně některé programy běžely i s vysokou kvalitou (HD). Zpočátku skryté titulky bylo možné sledovat pouze u standardní kvality (SD) a později u některých programů v HD kvalitě jako ČT 1 HD, ČT 2 HD v podobě tzv. DVB - titulků.

V druhé vlně s přechodem na druhou generaci digitálního vysílání dojde k útlumu teletextu, který sloužil k šíření skrytých titulků (SD kvalita umožňovala šíření teletextu). Nově se počítá pouze s vysíláním v HD kvalitě, kde skryté titulky ve formě DVB-T titulků fungují jako samostatná funkce.

Přednáška shrne dosavadní informace o různých platformách, na kterých DVB-titulky běží, a nové zkušenosti s DVB-T2 vysíláním, které bude pro zobrazování titulků vyžadovat i novou technologii na straně diváků.